FILMU NEČISTA KRV – GREH PREDAKA GLAVNA NAGRADA NA FESTIVALU U VRNJAČKOJ BANJI