ILUSTROVANO ŽITIJE SVETOG SAVE PRED BEOGRADSKOM PUBLIKOM

Gde su granice modernog i tradicionalnog jezika kojim govori ikona? Kako na savremen način približiti publici, posebno deci, ilustrovane priče o životu naših svetaca, ili ličnosti koje su veoma bitne za naš narod?

Na ova pitanja, kroz izložbu “Žedna je duša moja” (ilustrovano žitije Svetog Save) pokušava da da svoj odgovor Danica Todorović, umetnica čije su ikone odavno prisutne na našoj umetničkoj sceni.

“Reči psalmopojca Davida “Žedna je duša moja za Bogom živim” su upravo te koje su asocijacija na pomisao o mladom princu, koji se odrekao carskog prestola zarad ljubavi Božije. Njegov bogočežnjivi lik me je inspirisao da dam svoj doprinos obeležavanju 800 godišnjice autokefalnosti Srpske Pravoslavne Crkve i da pokušam da jednostavnim i pomalo naivnim jezikom ilustrujem žitije svetitelja koji je zaslužan za naš pravoslavni identitet”, kaže Danica Todorović pred otvaranje izložbe u maloj galeriji ULUPUDS-a 12. juna.

“Njegova ličnost oduvek je bila inspirativna monasima, slikarima, pesnicima, tako da želim da se pridružim njegovom proslavljanju i mimo kalendarskog praznovanja.

Ilustrovanjem žitijskih scena objedinila sam ciklus koji će poslužiti u svrhu ilustrovanj a knjige za decu o prvom srpskom princu i monahu koji je postao prvi arhiepiskop i izborio autokefalnost Srpske Pravoslavne Crkve”, objašnjava Todorovićka.

Tehnika izrade je jajčana tempera na akvarel papiru. Prisutna je ikonografska stilizacija, modernog i dinamičnog izraza, a komunikacija sa savremenim posmatračem je prioritet.

Zastupljeni su elementi ličnog pristupa u idejnim rešenjima kompozicija, ali često oslanjajući se na uzore starih majstora.

Izložba će biti otvorena do 20. juna.