IZLOŽBA KATARINE ANĐELKOVIĆ U MALOJ GALERIJI ULUPUDUS-a

Mala galerija ULUPUDUS-a u Uzun Mirkovoj 12 u Beogradu ugostiće od 3. do 12. marta Katarinu Anđelković, slikarku, arhitekticu, istraživača i teoretičara, sa njenom samostalnom izložbom War [Un] Story. 

Koncepcija ove izložbe zasniva se na istraživanju estetske refleksije o posledicama rata prisvajanjem koncepta arhitekture kao vizuelnog resursa kojim je pričana i neispričana priča.

U osvrtu na apokaliptični scenario NATO bombardovanja bivše Savezne Republike Jugoslavije (1999), prikazani radovi prate način na koji se mentalna slika objekta Generalštaba vojske Jugoslavije menjala tranzitirajući identitet istorijskog događaja.

Naglasak je stavljen na prikaz kako ratna trauma savija vreme i menja prostornu percepciju u nelinearni kontakt, proizvodeći specifične načine razumevanja. Nije li ratna elegija zasenila entuzijazam za sećanjem i oživljavanjem prošlosti, ili pak ustupa mesto vizuelnim narativima da objasni prošlost ili je barem sačuva od zaborava?

Otvaranje izložbe zakazano je za 18 sati, a pola sata nakon toga Katarina Anđelković će održati predavanje “Arhitektura kao vizuelni resurs: estetska refleksija o posledicama rata”.

Ovo multimedijalno predavanje će posetiocima pružiti uvid u teorijske osnove izložbene postavke. Svi prikazani eksperimenti su publikovani u nekoliko vrhunskih internacionalnih naučnih casopisa (Arts & Humanities Citation Index) u Italiji, Španiji, Engleskoj, Holandiji, Slovačkoj i Srbiji.

U svojoj bogatoj biografiji Katarina se pojavljuje kao gostujući profesor katedre za kreativnu arhitekturu na Univerzitetu u Oklahomi u Sjedinjenim Američkim državama, kao i na Institutu za teoriju i istoriju oblika u Oslu, Institutu za urbanizam i pejzaž u Oslu.

Ona je i gostujući profesor Univerziteta u Beogradu – Arhitektonskog fakulteta, te gostujući predavač na Master Studijama TU Delft – Fakulteta za arhitekturu, programa Doktorskih studija Škole za arhitekturu i dizajn u Oslu, Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Portu, i Osnovnih studija Tehničkog Univerziteta u Istanbulu.