Izložba More Than Meets the Eye Veljka Vučkovića u KOLARCU

Likovna galerija Kolarčeve zadužbine otvoriće 9. juna u 19 časova vrata svima koji žele da prisustvuju otvaranju izložbe More Than Meets the Eye Veljka Vučkovića.

Izložba će biti otvorena do 20. juna.

Veljko Vučković u svom dosadanjem istraživanju slikarskog medija bavi se problematikom korišćenja filmskih fragmenata kao početnih tačaka u radu.

U ovom slučaju, reč je o zamrznutim isečcima iz tri pretežno politička ostvarenja objavljena tokom prelaska iz šezdesetih u sedamdesete godine prošlog veka – Istraga o besprekornom građaninu ili Istraga o građaninu izvan svake sumnje (1970) režisera Elija Petrija (Elio Petri), kao i o dva filma Koste Gavrasa (Costa-Gavras) − Z (1969) i Stanje opsade (1972).

Veljko Vučković pažljivo bira subjekte koji služe kao modeli, pri čemu dolazi do upijanja vizuelnog podatka odnosno filmske DNK, pretresanja, stavljanja pod kritičku lupu, podrobnog digitalnog preuređivanja i davanja novog života istom kroz korišćenje tradicionalne tehnike – ulja na platnu.

Nastale zahvaljujući mogućnostima i pogodnostima koje tehnologija nudi, ove montažne slike, presvučene velom misterije, emituju sadržaj koji se odlikuje monohromatskom, prigušenom, donekle anemičnom paletom i blago zamagljenom obradom.

Kao rezultat, samim prelaskom iz pokretnog u statični medij dolazi do oprisutnjivanja odsutnog, obnove i citiranja prošlosti sa ciljem aktualizovanja današnjice, kao i lične transpozicije istorijskih činjenica, a samim tim i do opredmećenja u vidu tankog sloja boje nanete na platno.

Mogli bismo i da napravimo paralelu između postupka pravljenja slika i samih naslova gore pomenutih filmova − zaista dolazi do okupacije vizuelne materije i opsade, a potom i do istrage.

Izložbu, koja će trajati do 20. juna, možete posetiti radnim danima od 13 do 20 časova, a subotom od 10 do 15 časova.