KREATIVNA EVROPA PODRŽALA FESTIVAL NA PALIĆU

Festival evropskog filma Palić je za realizaciju svog 27. izdanja podržan od strane MEDIA programa Kreativne Evrope grantom od 46.000 evra.

Ovo je pet put za redom da je kvalitet FEF Palić prepoznat u Evropi, koja kontinuirano podržava ovu manifestaciju u građenju evropskog kulturnog prostora.

Od 79 festivala koju su aplicirali za podršku u ovom pozivu, finansijska podrška je odobrena za 33 festivala. U obrazloženju podrške, između ostalog, stoji i da Festival evropskog filma Palić nudi širok spektar aktivnosti rastućem broju publike kao i brojne kvalitetne prateće događaje.

Geografska diverzifikacija filmova je velika i Festival vodi iskusan tim. Programi filmske edukacije fokusiraju se na mlade profesionalce i ima osnova da se nastavi sa programima za jačanje filmske pismenosti mlade publike. Festival je deo mreže Festivala evropskog filma (MIOB) i u procesu je njenog jačanja.

“Kako je filmska i festivalska industrija snažno pogođena aktuelnom pandemijom virusa Covid-19, nadamo se da će se vrlo brzo steći uslovi da se program FEF Palić realizuje u planiranom obimu i predviđenom terminu. Budući da smo pripremljeni za modifikacije u skladu sa situacijom, obaveštavaćemo javnost o eventualnim promenama do kojih može doći”, navode organizatori Festivala u saopštenju za javnost koje je danas upućeno medijima.