KUSTOSI NASTAVLJAJU SA SVOJIM EDUKATIVNIM PROJEKTOM

I u ovoj godini nastavlja se program obrazovanja kustosa “What Could/Should Currating Do”, pokrenut 2018. u našoj zemlji pod rukovodstvom Biljane Ćirić. Program se nastavlja u 2021. šestim predavanjem u seriji, pod nazivom Šta je korist? Potrebe, ograničenja sredstva za pravljenje Bijenala u doba pandemije“.

Počev od 2020. godine, stigla su vremena izazova za neodržive navike čovečanstva, obrasce življenja i proizvodnje na planeti. U ovom tekućem pandemijskom iskustvu, formati proizvodnje sadržaja u savremenoj umetnosti imaju svoj udeo, posebno velike izložbe.

“Dok umetnost i kultura treba da ostanu na dnevnom redu životnih potreba, naša pitanja i tvrdnje kao kustosa treba da pronađu prizemljenu rezonancu sa trenutnim potrebama, granicama i sredstvima“, navodi organizator.

Predavanje će biti održano 5. februara onlajn u 12h po centralnoevropskom vremenu, putem Zoom linka (https://us02web.zoom.us/j/9852373109#successID sastanka: 985 237 3109) i lajvstrima na Fejsbuku (https://www.facebook.com/events/831598334357168), a o naslovnoj temi govoriće Joanna Warsza i Övül Ö. DurmusogluRazgovor će biti vođen u formi šetnje kroz Prizren, u pripremi Autostrada Bijenala na Kosovu.

Joanna Warsza i Övül Ö. Durmusoglu – Foto Christian Lohse

Posle Die Balkone, javne umetničke inicijative prozorima i balkonima berlinskog Prenzlauerberga, Joanna Warsza i Övül Ö. Durmusoglu s odobravanjem su dočekale poziv veoma mladog Autostrada Bijenala, koji su inicirala dva umetnika i jedan edukator na Kosovu.

Razgovori sa umetnicima, piscima, kulturnim producentima, aktivistima i političarima dovode do projekata i priča kojima je potrebno da budu saslušani, što je motivisalo njhovo radno pitanje oko dva kraja puta i uzajamnih potreba.

Stoga Bijenale neće biti otkazan već će biti održan na lokalnom nivou u „intimnoj infrastrukturi“. Dok budu vodile gledaoce u šetnju “Šta je korist?”, govoriće o konceptu Bijenala kao otporu i predstojećem Autostrada Bijenalu kao putovanju gde su sredstava brige i nepredvidivost deo njihovog pribora za hitne slučajeve na putu do danas, od Berlina do Kosova i nazad. Ili negde između. To će biti izveštaj uživo sa drugog istraživačkog putovanja u Prizren pod kontinuiranim lokdaunom“.

Övül Ö. Durmusoglu je mentorska i programska ko-liderka na postdiplomskim studijama na  Univerzitetu umetnosti u Berlinu i gostujući profesor umetnosti i diskursa na Univerzitetu umetnosti Braunšvajg.

U svojoj svestranoj praksi kao kustoskinjaspisateljka i edukatorka, ona istražuje međusektorske oblike i narative savremenih političkih subjektiviteta.

Kustosirala je različite programe za 10, 13, i 14. Bijenale u Istanbulu, koordinisala je i organizovala različite programe i događaje za Maybe Education and Public programs za Documenta. 

Joanna Warsza je programska direktorka CuratorLab-a na Konstfack Univerzitetu umetnosti u Stokholmu, kao i nezavisna kustoskinja koju interesuje kako umetnost funkcioniše politički i društveno van belih kocki.

Bila je umetnička direktorka manifestacije Public Art Munich 2018, kustoskinja Gruzijskog paviljona na 55. Venecijanskom bijenalu, na čelu javnih programa za Manifesta 10 u Sankt Peterburgu i pridružena kustoskinja 7. Berlinskog bijenala. 

U poslednje vreme je bila i ko-urednica sa Michele Masucci i Marijom Lind, knjige „Red love, a reader on o Alexandra Kollontai (Berlin: Sternberg Press, 2020).

Serija onlajn predavanja u okviru programa „Šta kustosiranje može treba da bude“ 2020/2021 realizuje se u saradnji sa Divisions of Arts and Humanities, Duke Kunshan University i SeeCult platformom.