LEPOTA TAJNE U GALERIJI SINGIDUNUM

Naša mlada dizajnerka Maja Babić otvoriće svoju izložbu Lepota tajne u galeriji Singidunum, 24. februara.  Dvadesetšestogodišnja umetnica, koja je postala član ULUPUDUS-a prošle godine rešila je da se predstavi beogradskoj publici narativno-figurativnim i simboličko-alegorijskim radovima: 

“U toku izrade master rada na Fakultetu primenjenih umetnosti, razmišljala sam o fenomenu kako se klasično školovani slikari prestaju baviti figuracijom i počinju bavljenje instalacijom, performansom, i novim medijima. Uglavnom se, međutim, odriču figurativnog slikanja i crtanja, ponekad u korist apstraktnog. Prećutno smatraju da su savladali figuraciju i da je prirodno i nužno da krenu u novom smeru.

Verujem da se gore navedeni fenomen dešava zbog toga što se mladi slikari suočavaju sa problemom koji se na akademijama i fakultetima ne spominje često, a velikih je razmera:  kako naslikati figurativnu sliku da ona izgleda kao stvarana i nastala danas, u dvadesetprvom veku, a da bude nova i sveža kao da je iz vremena kad je figurativno gospodarilo nad apstraktnim”, navodi Maja Babić i dodaje: 

Tematizaciju započinjem „opisom“ stvarnog ili izmišljenog događaja ili situacije, a ostvarujem kao likovnu kompoziciju odnosa samih figura ili odnosa figura i prikazanih prostora. Moje figure na slikama nisu optičko-ogledalski likovi – već pokušavam da „pričam priču“ – pomoću metafora, alegorija i simbolike – samo meni znanu, a posmatračima ostavljam da izmisle i ispričaju svoju priču. Na taj način pokušavam da metafiguralnim prikazima iskažem svoju subjektivnu istine i lično viđenje sveta. Posmatračima ostavljam slobodu da stvaraju i zamišljaju svoje likovno-znakovne forme”.

Pozivajući beogradsku publiku da posete njenu izložbu u galeriji Singidunum, Maja navodi: 

“Pred vama je jedan pokušaj da iskočim iz klasičnog realizma i imitacije prirode, bez pretenzija da naturam ono čuveno: „šta je pisac hteo da kaže“ – uživajte u razgledanju i pokušajte da stvorite nešto svoje iz ovog ničega… Izmišljajte i zamišljajte svoju lepotu tajne!”

Tanja Babić stekla je zvanje diplomiranog dizajnera na Fakultetu primenjenih umetnosti 2018, da bi masterirala na svojoj matičnoj obrazovnoj ustanovi godinu dana kasnije, kao primenjeni slikar. Ovo je njena prva samostalna izložba, koja će biti otvorena za publiku do 5. marta.