Praksa Nege: O rehumanizaciji i kustosiranju

Predavanje kustoskinje Nataše Petrešin Bachelez pod nazivom „Praksa Nege: O rehumanizaciji i kustosiranju“ održaće se u 12. januara u 12 sati, na Zoom platformi.

Ovo onlajn predavanje, koje se održava u okviru programa „Šta kustosiranje može/treba da bude“ uz podršku Francuskog instituta u Srbiji, biće emitovano i na ovom fejsbuk linku   kao i na Fejsbuk stranici Portala za kulturu istočne Evrope Seecult.

Nataša Petrešin – Bachelez /FOTO: Ivana Kalvatcheva

Nataša Petrešin – Bachelez će tom prilikom govoriti o svoja dva skorašnja kustoska projekta – „Not Fully Human, Not Human at All“ (fondacija KADIST i Kunstverein u Hamburgu, 2020, ko-kustos sa Bettina Steinbrügge) i Inicijativi za prakse i vizije radikalne nege, koju je osnovala sa Elenom Sorokinom u proleće ove godine.

Posredstvom njih, ona će se tokom predavanja baviti pitanjima (ne)kompatibilnosti kustoskih i institucionalnih metoda sa proizvedenim sadržajem, i govoriće o svom razumevanju koncepta međuzavisnosti.

Nataša Petrešin – Bachelez je nezavisna kustoskinja, urednica i spisateljica, koja živi i radi u Parizu, sa veoma bogatom internacionalnom karijerom (Mechelen, Madrid, Bejrut, Ljubljana, Pariz…)

U periodu između 2010. i 2012, Nataša Petrešin – Bachelez je bila kodirektorka Les Laboratoires d’Aubervilliers i koosnivač Evropske mreže malih umetničkih institucija Cluster. Ona je suorganizatorka i su-osnivačica seminara Something You Should Know at EHESS, Pariz (sa Elizabet Lebovici Patrišom Falguières), i članica je istraživačke grupe Travelling Féministe, u Audiovizuelnu centru Simon de Bovoar u Parizu.

Takođe, Nataša Petrešin – Bachelez je glavna urednica izdavačke platforme Versopolis Review.

Od 2014. do 2017. bila je glavna urednica L’Internationale Online, izdavačke platforme L’Internationale – the confederation of cultural institutions, a od 2012. do 2014. bila je na istoj poziciji u Manifesta Journal.

Doprinosila je raznim publikacijama, održavala je predavanja i organizovala seminare na kojima je predstavljala svoja tekuća istraživanja u postojećim kustoskim praksama, empatije i transnacionalnog feminizma, sporih institucija, performativnih praksi u bivšoj Istočnoj Evropi, i angažovanih umetničkih praksi u eri Antropocene/Kapitalocene.

U tekućoj školskoj godini 2019-2020, predaje u Školi umetnosti Sint Lukasu u Antverpenu.

Međunarodni program „Šta kustosiranje može/treba da bude“ (WCSCD) pokrenut je 2018. godine u Beogradu kao edukativna platforma koja se bavi pojmom kustosiranja. Od 2020. godine, WCSCD je počeo da inicira sopstvena kustoska istraživanja i projekte koji bi rešili tu vrstu složenosti, zadržavajući obrazovnu komponentu kao srž programa. Celokupan program i serije javnih predavanja inicirala je i organizovala kustoskinja Biljana Ćirić.

Serija onlajn predavanja u okviru programa „Šta kustosiranje može treba da bude“ 2020/2021 realizuje se u saradnji sa Divisions of Arts and Humanities, Duke Kunshan University i SeeCult platforme.

Foto: Promo