PRAZNIK ORGULJA U KATEDRALI UZNESENJA BLAŽENE DEVICE MARIJE

Beogradska nadbiskupija je za 29. januar u katedrali Uznesenja Blažene Device Marije u Hadži Milentijevoj ulici 75 organizovao koncert Frane Yehuda Kolonomosa Martinčevića, velikog umetnika na orguljama iz Sarajeva. 

On će, po pozivu nadbiskupa Stanislava Hočevara, održati jedinstveni koncert pod nazivom Jevrejska kultura i tradicija u istoriji evropske muzike.

Glavna misao vodilja ovoga repertoara, je dovesti slušaoca, kroz snažnu i duboku ekspresiju orguljskih tonova u osećaj emotivnog doživljaja drame našeg aktuelnog vremena i njegovih apokaliptičnih naznaka.

Izborom autora, kroz istorijski presek, umetnik – orguljaš pravi sintezu različitih muzičkih epoha i kompozitora, od rane renesanse, preko baroka te ranog i kasnog romantizma, sve do ekstaze modernog muzičkog izraza ranog ekspresionizma u evropskoj muzici.