PRVOG MAJA OPERA SNP NOVI SAD NASTUPA PO CELOM GRADU