ALEKSANDRA CIMPL – prevodilac i pisac vam PREPORUČUJE

Ljudi koji prate savremenu srpsku književnost znaju da je na našoj spisateljskoj sceni nekoliko godina zasjala…