SVETLOSNA ODA RADOSTI U ČAST BETOVENA

Svetlosnim 3D instalacijama na Ambasadi Austrije u Beogradu (Kneza Sime Markovića 2) svake večeri od 29.…

IZLOŽBA ADLIGATA MALEZIJA – ZEMLJA USPOMENA

Pre epidemije korona virusa održan je konkurs “Malezija: zemlja uspomena” za najlepšu fotografiju koju su snimili…