LJUBOV

PIŠE: Goran STOJIČIĆ – Dobar dan. – Dobar dan, da li se poznajemo? – Ja vas…