BUNT DECE SOCIJALIZMA: BIBLIJA NOVOG TALASA

PIŠE: Nenad BARAKOVIĆ – BARA  PROLOG: Odlomak iz intervjua Dušana Vesića ”Pratiš muziku od detinjstva i…

BUNT DECE SOCIJALIZMA – NOVA KNJIGA DUŠANA VESIĆA

Kreativnost, pobuna, sloboda, urbani duh, sve to bilo je rezervisano za novi talas – muzički pravac…