#FAUST

PIŠE: Bojan BRUKNER Gospođica Ljubičanstvena i ranije je imala posla sa nezgodnim tipovima. Činjenica da je…