Šta bi danas rekao ČOVEK PO IMENU UVE?

Zdravo, Moje ime je Fredrik Bakman. Ako ćemo iskreno, Uve bi verovatno sada rekao da „ova korona“…