FAKTOLOGIJA – KNJIGA ZA ONE KOJI HOĆE MNOGO VIŠE

Slika sveta zasnovana na činjenicama! To je bila misija Hansa Roslinga, Ule Roslinga i Ane Rosling…