STARAC I DŽOKAVAC

Piše: Dule NEDELJKOVIĆ Nekada, kada je trebalo rano da ustanem, nisam ni legao. Vukao sam sledeći…