ANA, CRTEŽ NA PESKU I DEČKO SA KAČKETOM (XIX)

PIŠE: Nenad BARAKOVIĆ – BARA Krenulo je da sviće. Odložila je šahovsku tablu, promrmljala Oče naš…