MILAN LANE GUTOVIĆ (1946 – 2021)

Zapravo je sada svejedno da li je Srbija ostala bez glumačke gromade kakva se teško može…