STIHOVI U ČETIRI RUKE: J…NO DOBRA KNJIGA

PIŠE: Pietra Fon Tillen Srbi kažu: jebeno dobar film! Kažu: jebeno dobra pjesma! Srbi naglašavaju dobre…