LJUBAV N/R

PIŠE: Danijela VULIĆEVIĆ  Ubio sam ga. Ne morate da zovete nikog više, inspektore. Ponoviću kad god…