SRPSKI PEN CENTAR traži od države da POVUČE ODLUKU O OBUSTAVLJANJU KONKURSA iz oblasti kulture

Srpski PEN centar pozvao je Ministarstvo kulture, Sekretarijat grada Beograda za kulturu i Fondaciju “Novi Sad…